fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat – GDPR

Kovács Péter e. v. az új, egységes Európai Uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR) által támasztott követelményeknek történő megfelelés érdekében módosította adatvédelmi szabályozását, ezért az új szempontok szerint kialakított Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja. Kérjük, tekintse át tájékoztatónkat, hogy adatainak kezelését elfogadja és hozzájárul továbbiakban ehhez.

A jogszabályi követelményekre tekintettel 2018. május 25-ig megtettük az erre vonatkozó adatvédelmi lépéseinket.

Jelentkezés során keletkezett személyes adatállományok kezelése.

A rendszereink használata során a következő célra használjuk az ügyfelek adatait:

Az adatok köre

  1. Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok: családi és utónév, e-mail, telefonszám. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása, kapcsolat újrafelvételének lehetőségét, és továbbítását biztosítja. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és a kapcsolattartás.
  2. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. A Cégünk az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot. Az adatok megadása önkéntes, azonban ha az érintett nem adja meg a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen adatait, a szolgáltatási viszony nem lehetséges.

Informatikai nyilvántartások védelme

Kovács Péter e. v. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem).

Kovács Péter e. v. köteles:

  • A legnagyobb biztonsággal megőrizni az ügyfelek személyes adatait
  • Értesíteni a hatóságot amint adatvédelmi lopás történik
  • Megfelelő hozzájárulási meghatalmazás az ügyfél részéről az adatok feldolgozásához
  • Részletes adatkezelési folyamatok rögzítése
  • Adatrögzítési formák rögzítése és ezek biztonságos tárolása

Adatkezelő adatai:

Név: Kovács Péter e. v.

Székhely: 8773 Pölöskefő, Ady Endre út 35.

Adószám: 68813668-1-40

E-mail cím: hello@szovegesprofit.hu

Telefonszám: 003630 579 9049

Adatkezelés célja:

Tevékenységem során, az ügyfelek adatai rendszereinkben rögzítésre kerülnek (Név, E-mail cím, Telefonszám), amelyekkel az ügyfél Önként rendelkezik, az alapszabályzat elfogadás után.

Adatkezelés jogalapja:

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A nyújtott adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Adatbiztonság, adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg a felhasználó meg nem tiltja az adat adatkezelési cél szerinti felhasználását, illetve a felhasználó nem kéri az adatok kezelésének megszüntetését.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

A felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. A felhasználó kérelmére az adatkezelő ad tájékoztatást a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül kérhető.

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását. A felhasználót adatainak kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Adatvédelmi incidensek kezelése:

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A

Név: Kovács Péter e. v.

Székhely: 8773 Pölöskefő, Ady Endre út 35.

Adószám: 68813668-1-40

E-mail cím: hello@szovegesprofit.hu

Telefonszám: 003630 579 9049

az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A cég az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a cég indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Egyéb rendelkezések:

Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást), amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi.

Kovács Péter e.v.

Add meg, hová küldhetem az e-bookot

KÉRDEZNÉL? AJÁNLATOT KÉRNÉL?

Köszönöm az érdeklődésed előre is, hálás vagyok.

Töltsd ki az alábbi űrlapot, írd meg miben segíthetek. Amint időm engedi, válaszolok…

Addig is nézz körbe a blogon, vagy hallgass bele a podcast adásokba.

Barátsággal: Kovács Peti

Egy uncsi ajánlatot világbajnok szöveggel is nehéz eladni. De ha az ajánlatod ellenállhatatlan, akkor vinni fogják, mint a cukrot! 

"KERESZTAPA AJÁNLAT INGYENES MINIKURZUS"

Nálad is csak 24 óra egy nap, de feladatból (és problémából) hegyek tornyosulnak előtted?

"profit keresel, akinek bízhatsz a tudásában?"

Őszinteség, felelősségvállalás, az adott szó betartása – jogos, ha ezeket alapból elvárod egy szövegírótól.

"ígéretekből volt elég, neked eredmény kell?"

Add meg, hová küldhetem a sablonokat